Lemorzsolódási mutatók

Az Oktatási hivataltól a következő tájékoztatást kaptuk a Zsigmondy Gimnázium iskolai lemorzsolódással kapcsolatos értékeléséről.Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2022/2023. tanév II. félévére nézve 2023 júniusában lezárult.

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2022/2023. tanév II. féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2022/2023. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szinten: 283 főből 0 fő (0,0 %)

001 - Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium (2510 Dorog, Otthon tér 3.)
A köznevelési statisztika alapján a 2022/2023. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 283 fő
A 2022/2023. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

Az illetékes Győri Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2022/2023. tanév II. félévére vonatkozóan:

001 feladatellátási hely: a gimnáziumban csökkent a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya, jelenleg 0%. Továbbra is javasoljuk belső tevékenységek tervezését. A rögzített adatok alapján külső beavatkozás nem szükséges.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 2022/2023. tanév II. félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs lehetőség.

Arra kérjük, hogy az intézménye tagintézményvezetőivel, intézményvezető-helyetteseivel a levelünkben foglalt információkat feltétlenül ossza meg.

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek az informatikai rendszerben (https://esl.kir.hu).

Budapest, 2023. augusztus 28.

Tisztelettel:
Lengyel Judit
főosztályvezető
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Oktatási Hivatal