Érettségi vizsgák átlageredménye

Érettségi vizsgák száma: 110.

Emelt szintű érettségi vizsgák száma: 54.

Előrehozott érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 4,57(középszint:24angol nyelv, 6 földrajz, 4 társadalomismeret, emelt szint: 6 angol).

Az intézmény érettségi átlaga: 3,98.

12. A Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,74 3,75
Történelem

tantárgyi átlag: 3,92

magyar nyelven: 4,0

angol nyelven: 3,94

tantárgyi átlag: 4,33

középszint (magyar): 4,24

középszint (angol): 3,66

emelt szint (magyar): 4,43

emelt szint (angol): 5,0

Matematika 3,19 3,44
Angol nyelv 4,76

középszint: 4,33

emelt szint: 4,8

Célnyelvi civilizáció 4,38 4,46
Emelt vizsgák száma   27
12. B Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,0 3,68
Történelem 3,46

középszint: 3,11

emelt szint:3,0

Matematika 2,79 3,28
Angol nyelv 3,26

középszint: 3,70

emelt szint: 5,0

Emelt vizsgák száma   21

 

2021

 

12. A Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,88 3,95
Történelem 4,37 3,54
Matematika 3,26 3,28
Angol nyelv 3,93 4,2
Német nyelv 3,71 3,6
Biológia 4,2 4,0
Földrajz 4,06 3,27
Informatika 3,71 4,14
Társadalomismeret - 5,0
Testnevelés 4,14 5,0
Fizika - 4,0
Emelt vizsgák száma   31
Érettségi vizsgatárgyak tantárgyi átlaga: 3,77

 

12.B Év végi eredmény Érettségi eredmény
Magyar nyelv és irodalom 3,46 3,96
Történelem 2,7 2,55
Matematika 2,29 2,70
Angol nyelv 3,0 3,85
Német nyelv 2,48 2,5
Biológia 3,15 3,0
Földrajz 3,37 3,33
Társadalomismeret 4,0 4.71
Testnevelés 4,41 4,77
Belügyi rendészeti ismeretek 4,22 2,5
Informatika - 3,6
Emelt vizsgák száma   13
Érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 3,52

Összes emelt szintű érettségi vizsgák száma: 44 db

Ebből a felvételi vizsgán 41db ér pontot.