• slide-efop-1.8.5-17_uj.jpg
  • slide-efop-4.1.3-17_uj.jpg
  • slide-top-7.1.1-16.jpg
  • slide-zsigmondy_emlekkonyv.jpg
  • slide_03.jpg

Híreink

Rendőri intézkedések oktatása

A belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatásának keretein belül 2023.11.13 napon iskolánk vendége volt Erős Kristóf r. törzsőrmester Úr, a Dorogi Rendőrkapitányság megbízott rendészeti főelőadója. Kristóf a tőle megszokott közvetlen, a diákok számára közérthető stílusban segítette az elméleti ismeretek gyakorlati tudássá formálódását. Összeségében egy jó hangulatú személyes példamutatáson alapuló foglalkozáson vehettek részt diákjaink, melynek segítségével betekintést nyerhettek ezekbe a speciális ismeretekbe.

rendori intezkedesek oktatasa 20231113 collage

Police Medic – életmentési protokoll

A K-E VMRFK-val történő együttműködésünk újabb lépcsőfokához értünk, 2023.11.20-án illetve 2023.11.27-én iskolánkban fogadtuk Borka László r. őrnagy urat, aki a megyei szerv Police Medic instruktora. Az ismertetett és bemutatott életmentési protokoll szakmai háttere mellett a gyakorlati végrehajtás alapjait is sikerült diákjainknak elsajátítani. A diákok a bemutatott módszer segítségével a szerzett tudásuk által nagyobb eséllyel segíthetnek a rászoruló bajbajutottakon és ezzel esetleg menthetnek életeket.

police medic 20231127 collage

Egy óra 100 méter mélyen!

November 15-én délelőtt 10 órakor különleges élmény jutott iskolánk tizedikes diákjainak: Egy egész órát tölthettek 100 méter mélyen, ráadásul Svájcban! És ez még nem minden!

Élő, online kapcsolásban láthattuk a svájci CERN kutatóintézetet, ahol dr. Béni Noémi és dr. Szillási Zoltán, a debreceni egyetem fizikusai vezettek körbe minket a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumában. Nem csupán a CERN történetét és magyar vonatkozásait ismertük meg, de olyan helyekre is bejuthattunk, ahová csupán a kutatók léphetnek be. Különleges detektort is láthattunk (CMS) a 100 méteres mélységben: a négyemeletes társasház méretű eszköz például a Higgs-bozon (Nobel-díjas felfedezés) tulajdonságainak mérésében játszik kulcsszerepet. Kérdésekre is sor került, így valódi párbeszéd alakult ki a tudósok és diákjaink között.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a különleges, humoros és mégis tudományos igényességű bemutatóért a két magyar kutatónak!

20231115 cern

In memoriam Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska

Megrendülten vesszük tudomásul, hogy 2023. november 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt a kiváló, sokak példaképeként tisztelt tanárnő, az örmény nemzetiség, kultúra, történelem nagyrabecsült képviselője, dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-francia szakos diplomát. Az örmény nyelvet Budapesten kezdte Tanulni. 1975-1980-ig a Világirodalmi Lexikon szerkesztőségében, a Magyar Nemzeti Galériában, valamint az MTA Akadémiai Könyvtárában dolgozott. 1980-tól 1991-ig a jereváni Akadémiai Történettudományi Intézet munkatársaként nemcsak örmény nyelvtudását tökéletesítette, hanem az örmény történelmet és kultúrát mélyebben is megismerte. Az intézet diaszpóra-osztályán az erdélyi örmény kolónia történetével foglalkozott.
1982-1997 között kandidátusi alapvizsgáit francia, orosz és örmény nyelven tette le.
1991-ben családjával visszatelepült Magyarországra, és a nemzetiségi önkormányzatok megalakulása után aktívan bekapcsolódott a magyarországi örménység életébe.
1992 és 2012 között Dorogon, az akkori nevén Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tanára volt. A magyar nyelv és irodalom tanítását elődjeinek (dr. Bodri Ferenc, Lengyel László) munkáját megismerve kezdte meg; a folyamatosságra törekedve sok új módszert kipróbált és bevezetett. Az irodalom és a művészetek iránt fogékony tanítványait lelkesedésével meggyőzve éveken keresztül diákszínjátszókört működtetett. Az általa rendezett nívós előadásokat nemcsak az intézmény tanulói élvezhették, hanem a város és a megye érdeklődő közönsége is. A tanév rangos, diákok valamint pedagógusok által is várt eseménye volt az örmény-nap; melynek során előadott, mesélt, hagyományokat élesztett fel, az örmény konyhát „kóstoltatta meg”.
Diákjait nemcsak tanította, hanem látókörüket bővítette, hogy a mindennapokban is a művészetekre fogékony nyitott felnőttek legyenek. Ehhez ő adta a követendő példát.
A város kulturális életében aktívan részt vállalt, 2002-2004 között a Közhírré Tétetik Dorogon főszerkesztője volt.
Tanulmányai és férje révén szoros kapcsolata volt az örménységgel. 1995-ben az ő kezdeményezésére alakult meg a Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, melynek több mint két évtizedig elnöke volt.
Ezalatt hosszabb ideig volt országos örmény képviselő, országos örmény önkormányzati szóvivő, és a nemzetiségi oktatási bizottság tagja. Dorogon a nemzetiségi önkormányzat több városi ünnepség szervezését vállalta sok éven keresztül: az aradi vértanúkra való emlékezés és az örmény karácsony mindig megható pillanatokat adott a résztvevőknek.
2004-től az ARMENIA örmény folyóirat munkatársa, 2006-tól főszerkesztő-helyettese. A Magyar Néprajzi Társaság, a Franciatanárok Egyesülete, a DVBE és az Ararát kulturális egyesület tagja. 2003-tól az ELTE belső-ázsiai tanszékén örmény művelődéstörténetet tanít. A hazai armenisztika jeles képviselője. 1994 óta számos kultúrtörténeti, néprajzi, ismeretterjesztő és irodalmi vonatkozású cikke jelent meg az ARARÁT, a BARÁTSÁG, az ARMENIA örmény és kisebbségi folyóiratokban, valamint a Magyar Néprajzi Társaság kiadványaiban és egyéb periodikákban.
Kulturális, oktatói és művelődésszervezői tevékenysége sokirányú: tanított örmény nyelvet, az ELTE bölcsészettudományi karán örmény művelődéstörténetet, rendezett műsoros esteket, kiállításokat, koncerteket, irodalmi színpadi előadásokat. Ezen kívül az elmúlt évek során számos ismeretterjesztő előadást tartott az örmény művelődéstörténet témakörében. 1997-től folyamatosan publikál örmény műfordításokat is. Tíz könyv kiadásában vállalt szerepet szerkesztőként, lektorként, fordítóként.
Tudományos tevékenységét Magyarországra települése után is folytatja: az örmény diaszpóra és a magyarországi örmény kolónia történetét az 1915-ös örmény népirtást, továbbá a magyarországi és anyaországi örmények néprajzi hagyományait kutatta.
Több könyve jelent meg, főleg az örmény hagyományokról írt.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Repülő Iskola- szárnyaló matematika a dorogi gimnáziumban

A matematika iránt érdeklődő kilencedikes diákok A Gondolkodás Öröme Alapítvány „ Repülő Iskola” programja jóvoltából egy 3 órás, rendhagyó, kedvcsináló foglalkozáson vettek részt október 20-án az iskolánkban.

Az alapítvány legfontosabb célja, hogy megtanítsa gondolkodni a gyerekeket, tanáraik a felfedező matematika oktatás hívei. A matematika iránt érdeklődő kilencedikes diákjainknak és iskolánk matematika tanárainak most lehetősége adódott ennek a tanítási stílusnak a rejtelmeibe betekinteni, megtapasztalni, hogy hogyan lehet a matematika egyszerre szép és szórakoztató is akár.

Szűcs Gábor vezetésével a gyerekek párban gondolkodhattak különböző, logikus gondolkodást és leleményességet igénylő feladatokon, például: mázzal bevont csoki torta igazságos szeletelésén, számpiramisok felépítésén, vagy tuti nyerő stratégia kidolgozásán egy pálcikás párbaj játékban. A diákok ötletelései és felvetődött kérdései alapján formálódott szabadon az óra, szárnyalhatott a fantázia a megoldások felé. A csoportos felfedezés örömével megtapasztalták a matematika játékos és gondolkodó arcát.

A tehetséges diákoknak lehetősége lesz tavasszal folytatni Budapesten a foglalkozásokat, akik az alapítvánnyal kapcsolatban maradnak, intenzív, akár két és fél éven át tartó tehetséggondozáson vehetnek részt 2024 tavaszától.

20231020 repuloiskolaprogram

.