Felvételi feladatok

Tisztelt Szülők!
Kedves Jelentkező Tanulók!

Az írásbeli felvételi, az OH által összeállított központi írásbeli matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematika ismereteire támaszkodva, a logikai készségeket és a kreativitást méri fel.

A magyar feladatlap a szövegértő, értelmező képességeket, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri: helyesírás, szótagolás, a közmondások és szólásmagyarázat, összetett szavak alkotása, hangalak és jelentés kapcsolata. Szerepelnek kreativitást igénylő logikai feladatok is: betűrejtvény, szóösszefüggések, fogalmi kapcsolódások felmérése.

Az alábbi linken az elmúlt évek központi feladatsorait találhatják meg. Javasoljuk, hogy a felkészülés során ezeket oldják meg a sikeres felvétel érdekében.


http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok