Lemorzsolódási mutatók

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a
2019/2020. tanév II. félévére nézve 2020 júniusában lezárult.

Az intézmény, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 2019/2020. tanév II. féléve vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya.

2019/2020.  tanév  II.  félévi,  lemorzsolódással  veszélyeztetett  tanulók  aránya  intézményi
szinten:

285 főből 2 fő (0,7 %)

A  köznevelési  statisztika  alapján  a  2019/2020.  tanév  nappalis  tanulói  létszáma  (5–12.
évfolyamokon):

285 fő

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma:

2 fő (a tanulók 0,7 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet:

2 fő (a tanulók 0,7 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat:

0 fő (a tanulók 0,0 %-a)