Felvételi tájékoztató

Ezen az oldalon követheti a felvételi aktuális információit.

 

2024.04.26: Megkaptuk az Oktatási Hivataltól a felvettek listáját, megtalálják ezen az oldalon: https://www.zsigmondy-dorog.hu/index.php/home/menu-styles/789-felveteli-jegyzek-a-2024-2025-os-tanevre

A kiértesítések elkezdődtek.

 

Az idei felvételire a meghirdetett 64 helyre 258 felvételiző jelentkezett (4-szeres létszámigény), összesen 401 tagozati jelentkezést kezeltünk (6,3-szoros túljelentkezés).

____________________________________________________________________________

 

Megtörtént a módosítás utáni sorrendek előállítása, megtalálhatók a https://www.zsigmondy-dorog.hu/index.php/home/menu-styles/789-felveteli-jegyzek-a-2024-2025-os-tanevre oldalon.

Ez a sorrend nem azt jelenti, hogy az első 16 tanuló bekerül az adott tagozatra. A sorrend és a tanulói igények alapján az Oktatási Hivatal április 26-ig meghatározza, hogy kiket kell majd felvennünk 9. évfolyamra.

 

További események:

 • április 26: az OH előállítja a felvételi eredményét, amit a középiskolák fognak látni,
 • május 2: a középiskolák kiküldik az értesítéseket a felvételiről,
 • ezt követi a fellebbezési időszak.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy május 2-nél korábban nem tudunk semmit mondani arról, hogy kit veszünk fel és kit nem.

Szóbeli felvételi (két tanítási nyelvű magyar-angol, 0001. tagozatra)

2024. március 4-én és 5-én, 14:45-től kezdődnek a szóbeli felvételi vizsgák, a kiértesítést kiküldtük email-ben. Kérjük, hogy a beosztás előtt 30 perccel jelenjenek meg helyszínen. Hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas okmányt.

A vizsga beosztása itt megtekinthető.

 

A felvételi feladatlapok eredményeit tartalmazó értékelőlapok már február 5 (hétfőtől) átvehetők 13 óráig a Zsigmondy Gimnázium portáján, 13 és 15 óra között az 1. emeleti titkárságon.

A vizsgaeredményeket tartalmazó értékelő lap a központi írásbeli vizsgákkal kapcsolatos valós tényeket rögzíti, nevezetesen azt, hogy a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el. Célja, hogy a továbbtanulásra kiszemelt intézmény(eke)t a legteljesebb mértékben tájékoztassa a tanuló központi írásbeli vizsgán elért teljesítményéről, és a vizsga körülményeiről.

 

Február 21: jelentkezési határidő

A középfokú felvételi eljárás során a jelentkezőnek felvételi lapokat kell benyújtania, ezek:

 • jelentkezési lapot minden olyan iskolához, ahová jelentkezik. A felvételiző jelentkezési lapon közli az iskolával, hogy milyen eredményei vannak és milyen tagozatokra kíván felvételizni az adott iskolában. A felvételi értékelő lapot és a felvételit befolyásoló szakszolgálati szakértői véleményt is mellékelni kell.
 • tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz, amelyen azt rögzíti a felvételiző, hogy milyen iskolákhoz, milyen tagozatokra adja be a felvételijét, és ezek sorrendjét is meghatározza. (Ezt egyébként a módosítási időszakban majd meg lehet változtatni).

A 8. évfolyamot most végzőknek a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az általános iskolájukban kell leadniuk az általános iskola által meghatározott formában és az általános iskola által megjelölt időpontig.

A középfokú felvételi eljárás felvételi lapjai (jelentkezési lap, OH adatlap) kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programfelületen állíthatók elő, a jelentkezők csak ezek továbbításával vehetnek részt a középfokú felvételi eljárásban.

Fokozottan figyeljenek arra, hogy azok a jelentkezők, akik kizárólag az egyes intézmények „belső jelentkezési lapját” nyújtják be, és a Hivatal által meghatározott felvételi lapokat (tanuló adatlap, jelentkezési lap) nem küldik meg, nem vehetnek részt az általános felvételi eljárásban, rangsorolásuk a KIFIR programban nem lehetséges, jelentkezéseik utólagos rögzítésére a 2024. február 21-ei jelentkezési határidő lejártát követően nincs mód.

Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóinak jelentkezési lapjait a jelentkező általános iskolája állítja elő, és végzi el a felvételi lapokkal kapcsolatos további adminisztrációs teendőket.

Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek megismerése mellett tekintsék meg az iskola pedagógiai programját és házirendjét is.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az intézmény szakmai alapdokumentuma szerint SNI tanulókból kizárólag a következő problémákkal küzdők vehetők fel: mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos.

A jelentkezéshez további ötleteket és részleteket találnak az Oktatási Hivatal központi tájékoztató kiadványában.

Motivációs levelet nem kérünk, a rangsorok a hozott és szerzett pontok alapján állnak össze.

 

Iskolánk OM azonosítója: 037882

 

Tanulmányi terület (tagozat) kódja

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

(év)

Felvehető létszám

(fő)

0001 magyar-angol két tanítási nyelvű képzés 4 16
0002 emelt szintű angol nyelvi tagozat 4 16
0003 emelt szintű digitális kultúra tagozat 4 16
0004 honvédelmi, -belügyi rendészeti tagozat 4 16

 

Központi írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga feladatlapjainak megtekintése: 2024. január 26. 8-16 óra

Pótló írásbeli: 2024.01.30, 14 óra.

Az írásbeli felvételi vizsga 2024. január 20-án lesz 10 órai kezdettel, a vizsgázókat 9:20-ra várjuk a Zsigmondyba. A terembeosztásról a földszinten tudnak majd tájékozódni.

 

Jelentkezés központi írásbeli vizsgára
2023. november 30. a határideje a központi írásbeli felvételire jelentkezésnek.

Kérjük, figyeljenek a következőkre:

 • Nézzék meg az egyes iskolák felvételi tájékoztatóiban, hogy ha a tanuló az adott iskolába akar felvételizni, szükséges-e központi írásbeli felvételit írnia. A Zsigmondy Gimnáziumba úgy lehet bejutni, ha megírja a központi felvételi írásbeli vizsgát. Ha a két tanítási nyelvű tagozatra jelentkezik, angol szóbeli felvételi vizsgán is részt kell vennie (2024. március 4. és 5.).

 • Ha kedvezményt akar a tanuló igénybe venni (pl. számológép használat, időhosszabbítás), azt csak úgy teheti meg, ha szakértői véleményben ezt rögzítette a szakértői bizottság. Ebben az esetben a szakértői vélemény másolatát is be kell nyújtania a jelentkezési lappal együtt, de ez kevés, mert csak a szakértői vélemény alapján mi nem tudjuk eldönteni, hogy igénybe akarja-e venni az egyes kedvezményeket vagy nem. Ezért egy szülői kérelemben le kell írni, hogy a ... számú szakértői vélemény alapján igénybe kívánja venni ezt meg azt a kedvezményt. Kérjük, hogy ha valaki nem akar kedvezményt igénybe venni, ne adja le a szakértői véleményt és a szülői kérelmet. Az is fontos, hogy csak akkor kérje a kedvezményt, ha igénybe is akarja venni a tanuló, hogy fölöslegesen ne készítsünk be neki laptopot.

 • A beérkező jelentkezési lapokkal kapcsolatban személyes visszajelzést nem adunk. December 15-én tesszük ki a honlapunkra azon tanulók oktatási azonosítóit, akiknek addig beérkezik a jelentkezési lapja. Kérjük ezt majd figyeljék, és amennyiben nem találják a tanuló oktatási azonosítóját, jelezzék az iskola felé.

Felvételi előkészítő és nyílt nap: tájékozódjanak a megfelelő menüpontokban.

 

Bejutási esélyek

Tavalyi felvételi statisztika:

Tagozat 0001 0002 0003 0004
Meghirdetett helyek száma 17 17 17 17
Jelentkezők száma 109 154 128 70
Túljelentkezés 6,41 9,06 7,53 4,12
1. helyen jelentkezők száma 23 15 13 20
Felvettek száma 17 17 17 17
1. helyen jelentkezettek közül a felvettek száma 12 11 7 12
A felvettek között a legmagasabb rangsorszám 10 15 6 4
A felvettek között a legalacsonyabb rangsorszám 63 115 96 43

 Tavalyi pontszámok:

  0001 0002 0003 0004
Átlag: 103,05 101,12 97,07 98,84
Min: 65 87 87 80
Max: 124 121 122 116
írásbeli átlag: 59,00 56,53 53,93 53,11
         
országos írásbeli átlag: 54,07    

 

A felvételi eljárás menete

Pályaválasztási nyílt nap: 2023. november 8., beérkezés 12 órára          

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2023. november 8. 16:00 és 17:00

Felvételi előkészítők: 2023. november 16. – 2023. január 11. 15:00-16:30

Központi felvételi jelentkezési lapok leadási határideje: 2023. november 30.

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2024. január 20. 10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga feladatlapjainak megtekintése: 2024. január 26. 8-16 óra

Felvételi lapok benyújtási határideje: 2024. február 21.

Angol szóbeli felvételi vizsga kizárólag a két tanítási nyelvű képzésre jelentkezőknek, előzetes beosztás alapján: 2024. március 4. és március 5. 

 

Induló képzési formák (tanulmányi területek, tagozatok)

Minden gimnáziumi osztályunk 4 évfolyamos képzés (9-12. évfolyam).

 

0001. Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A képzés célja az anyanyelvi tudás bővítése mellett, a tanulók idegen nyelv – tudásának magas szintű fejlesztése. A célnyelvet (angol) 9. és 10. évfolyamon 6-6., 11. és 12. évfolyamon 5-5 órában oktatjuk. 3 tantárgyat a képzés során végig angol nyelven tanítunk. A célnyelvi civilizáció tantárgy keretében tanítványaink megismerik a célnyelvi ország földrajzát, gazdaságát, irodalmát és kultúráját. A két tanítási nyelvű tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgát ér.

Az érettségi vizsga elvárásai:

 • angol nyelv (emelt szint)
 • angolul tanult tantárgyak közül legalább kettőből emelt/középszint.

 

0002. Emelt óraszámú angol nyelvi tagozat

A képzés célja a választott idegen nyelv legalább középfokú elsajátítása a 11. vagy 12. évfolyam végére. Ebben az osztályban a választott nyelvből heti 5 órás képzést biztosítunk. Azok a tanulók jelentkezhetnek, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak. A foglalkozások csoportbontásban zajlanak, jól felszerelt nyelvi laborban. A 11-12. évfolyamon emelt szintű csoportokban készülhetnek fel a diákok az emelt szintű érettségi vizsgára, ami egyben a nyelvvizsga bizonyítványt is jelenti számukra.

A tanulmányi területre gyengén látó tanulók is jelentkezhetnek.

 

0003. Emelt óraszámú digitális kultúra tagozat

A képzés célja az informatika vagy a műszaki terület iránt érdeklődő tanulók felkészítése magas szintű informatikai ismeretekre, továbbtanulásra, emelt szintű érettségi vizsgára. Emelt óraszámban oktatjuk a 12. évfolyam végéig a digitális kultúra tantárgyat. A képzés során a WINDOWS és LINUX operációs rendszerek segítségével tanulják a diákok az irodai szoftverek alkalmazását, prezentáció készítést, grafikai szerkesztéseket, WEB fejlesztést. Megismerkednek a programozás alapjaival, és egy nyelven megtanulnak programot írni, amely a felsőoktatásban az alapot adja a további fejlődésükhöz. Magasabb óraszámban tanulják a tanulók a matematika és az angol nyelv tantárgyakat is.

A képzésre nagyothalló tanulók is jelentkezhetnek.

 

0004. Honvédelmi-, belügyi rendészeti tagozat

A képzés célja, hogy a tanulók honvédelmi alapismereteket szerezzenek, ezért elméleti, gyakorlati és bemutató órákon vesznek részt. A foglalkozásokat az iskola tanárai mellett az intézménnyel kapcsolatban álló lövészdandár tisztjei is tartják. A gyakorlati képzés során térképészeti, tereptani, harcászati, haditechnikai és elsősegély-nyújtási ismereteket szereznek. A honvédelmi alapismeretek tantárgyból érettségizettek jó eséllyel jelentkezhetnek felsőfokú katonai képzésre, illetve lehetőségük van a katonai pályán elhelyezkedni. Angol nyelv tantárgyat (első idegen nyelv) magasabb óraszámban tanulják.

A képzés célja a rendészeti pályák iránt érdeklődő fiatalok számára az alapismeretek biztosítása és szakmai orientációjuk elősegítése. Tanulmányaik belügyi, kriminalisztikai, jogi, pszichológiai ismereteket tanulnak. A foglalkozásokat az iskola tanárai mellett a rendőrség állományának tagjai, a katasztrófavédelem képviselői is tartják. A rendőrség gyakorlati, mindennapos életébe is betekintést nyernek a tanulók. Lehetőséget biztosítunk, hogy a közösségi szolgálatot ezen a területen teljesítsék a diákok. A rendészeti alapismereteket elsajátított tanulóinknak lehetőségük van a rendőri, katasztrófavédelmi és tűzoltói pályákon való továbbtanulásra. Angol nyelv tantárgyat (első idegen nyelv) magasabb óraszámban tanulják. Gyógytestnevelésre utaltak nem jelentkezhetnek a tagozatra.

 

Felvételi módja:

 • tanulmányi eredmények
 • a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
 • a magyar-angol két tanítási nyelvű képzésnél angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgát is tartunk

Kollégiumi elhelyezés: Kőrösy László Középiskolai Kollégium,

2500 Esztergom, Szent István tér 6.

 

Oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv

 

Minden érdeklődőnek szívesen adunk tájékoztatást az alábbi elérhetőségeinken is:

Telefon: 06/33/431-675

Web: http://www.zsigmondy-dorog.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.