• backtoschool1.jpg
  • backtoschool2.jpg
  • backtoschool4.jpg

Híreink

Gratulálunk

Gratulálunk!

Iskolánk 9. a és b osztályának tanulói, valamint Berecz Klára, Harmat Eszter és Soós Tibor pedagógusok által összeállított Határtalanul pályázat nyert. Ennek keretében a következő tanév elején Erdélybe utaznak „Ady Endre nyomában.”

hatartalanul

Tanév végi tájékoztatás

Tanév végi tájékoztatás

Az osztályok az osztályfőnökök irányításával az június 15-ig a tantermeket tegyék rendbe. A szekrényeket ki kell üríteni, padok, székek felületét, székek alját letisztítani, dekorációkat le kell szedni.

Június 14-én rövidített órákat tartunk (3 órát).

Június 15-én három rendes órát tartunk.

Tanévzáró ünnepély 2017.06.20. 8.00 órakor. Az ünnepséget a 9.b osztály szervezi. Megjelenés ünnepi öltözetben.

A bizonyítványokat csak a tanulók vagy szüleik vehetik át személyesen.

A nyári szünetben minden szerdán ügyeletet tartunk 8.00-14.00-ig.

A pótvizsgák napjai: 2017.augusztus 28-29. Az érintett tanulók az iskola internetes oldalán találják majd meg a részletes tájékoztatást.

Az első tanítási nap 2017.szeptember 01.

Tanévnyitó ünnepség 2017. szeptember 01. 8.00 óra. Megjelenés ünnepi öltözetben.

Ebédbefizetés: 2017.szeptember 01-04.

A tankönyveket szeptember első két tanítási napján osztjuk ki.

 

Tanévzáró ünnepély

Tanévzáró ünnepély  

Időpontja: 2017. 06. 20. (kedd) 8:00

Nyári ügyelet

Időpontja: minden szerdán 8:00-14:00

Köszönet

KÖSZÖNJÜK

Az intézmény vezetősége és tantestülete köszönetét fejezi ki a kedves Szülőknek, akik támogatásukkal lehetővé tették, hogy új suli-rádiót és dallamcsengőt vásároljunk. A következő tanévet már ezzel indítjuk!

Szakközépiskolás hírek

Letölthető dokumentumok

Kedves Szaközépiskolás Diákok!

A szakmai gyakorlattal és az tagozatotokkal kapcsolatos letölthető dokumentumok a letöltés/szakközépiskola menüpontok alatt találhatók!

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról a 10. évfolyam tanulóinak

Tisztelt Szülők!

A gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint végzi szakközépiskolai tanulmányait.

A tanulónak a

  • 9. évfolyam után 70 óra,
  • a 10. évfolyam után 105 óra,
  • a 11. évfolyam után 140 óra összefüggő gyakorlaton kell kötelezően részt vennie!

A továbbhaladás feltétele: a 10. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 11. évfolyam megkezdésének a feltétele 105 órás összefüggő gyakorlat elvégzése! A gyakorlaton a részvétel kötelező. Kérem, hogy a tanuló ne hiányozzon.

„ Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.”(2011.évi CLXXXII tv.39.§(4)

A gyakorlat teljesítése:

· a szülő által keresett munkahelyen, vagy

· a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál: gyakorlathelyek (http://www.isziir.hu/_frontend/index.php) lehetséges.

A kiválasztott munkahely, az iskola, a KLIK és az Iparkamara között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni.

Abban az esetben, ha nem sikerült fogadó helyet találni (a Kamara segítségével sem) 2015. június 15-ig, a tanuló az iskolában (Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola, Dorog, Otthon tér 3.) tejesíti a követelményeket 2015. június 16 - július 03. között.

Az első foglalkozási nap 2015. június 16. 8.00 óra.

A gyakorlat dokumentálása:

A tanuló Foglakozási Naplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve.

A gyakorlat teljesítésének igazolása, bejelentési kötelezettség:

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015.augusztus 25-ig eljuttatja a foglalkozási naplót a fogadó szervezet által hivatalosan aláírt igazoló lappal és az iskolai bizonyítvánnyal együtt. Az iskola ekkor igazolja a tantervi követelmények teljesítését, a tanuló magasabb évfolyamba léphet.

Tisztelt Szülők!

Ezúton köszönjük együttműködésüket a gyakorlati helyek keresésében!

Kelt: Dorog, 2015. június 10.

 

Tisztelettel:

Wágnerné Gálicz Katalin

igazgató s.k.