• backtoschool1.jpg
  • backtoschool2.jpg
  • backtoschool4.jpg

Híreink

Felkészülés a 2018/19-es tanévre

Felkészülés a 2018/19-es tanévre

Nyílt nap: 2017. 11. 08. 13:30-18:00

  • nyílt órák: angol nyelv, német nyelv, informatika, katonai alapismeretek, belügyi rendészeti ismeretek
  • betekintés egyéb tanítási órák anyagába
  • 17:00-18:00 Szülői tájékoztató (József Attila Művelődési-ház)

Felvételi előkészítők:

2017. 11.16. – 2018. 01.18.       

Minden csütörtökön 15:00-16:30

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika

Minden érdeklődő diákot és szülőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás

SzMK-i megbeszélés: 2017. 09. 30. 16:30

Helye: I/5

Szülői értekezlet: 2017. 09. 13. 17:00

Várjuk a kedves Szülőket!

Gratuláció

Gratulálunk iskolánk 11.B osztályos tanulójának, Vátzi Bálintnak, aki ezüstérmet nyert 2017. évi  Athénban zajló kadet birkózó-világbajnokságon!

vatzi

Boldog Iskola program

Iskolánk sikeresen pályázott a Boldog Iskola programra, melyet köszönünk Hlavicska Andrea és Partosné Nagy Eszter tanárnőknek. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. A programban a 2017/2018-as tanévben a 11.A osztály vesz részt.
Bagdy Emőkét idézve:
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

boldog iskola logo

Szakközépiskolás hírek

Letölthető dokumentumok

Kedves Szaközépiskolás Diákok!

A szakmai gyakorlattal és az tagozatotokkal kapcsolatos letölthető dokumentumok a letöltés/szakközépiskola menüpontok alatt találhatók!

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról a 10. évfolyam tanulóinak

Tisztelt Szülők!

A gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint végzi szakközépiskolai tanulmányait.

A tanulónak a

  • 9. évfolyam után 70 óra,
  • a 10. évfolyam után 105 óra,
  • a 11. évfolyam után 140 óra összefüggő gyakorlaton kell kötelezően részt vennie!

A továbbhaladás feltétele: a 10. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 11. évfolyam megkezdésének a feltétele 105 órás összefüggő gyakorlat elvégzése! A gyakorlaton a részvétel kötelező. Kérem, hogy a tanuló ne hiányozzon.

„ Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.”(2011.évi CLXXXII tv.39.§(4)

A gyakorlat teljesítése:

· a szülő által keresett munkahelyen, vagy

· a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál: gyakorlathelyek (http://www.isziir.hu/_frontend/index.php) lehetséges.

A kiválasztott munkahely, az iskola, a KLIK és az Iparkamara között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni.

Abban az esetben, ha nem sikerült fogadó helyet találni (a Kamara segítségével sem) 2015. június 15-ig, a tanuló az iskolában (Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola, Dorog, Otthon tér 3.) tejesíti a követelményeket 2015. június 16 - július 03. között.

Az első foglalkozási nap 2015. június 16. 8.00 óra.

A gyakorlat dokumentálása:

A tanuló Foglakozási Naplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve.

A gyakorlat teljesítésének igazolása, bejelentési kötelezettség:

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015.augusztus 25-ig eljuttatja a foglalkozási naplót a fogadó szervezet által hivatalosan aláírt igazoló lappal és az iskolai bizonyítvánnyal együtt. Az iskola ekkor igazolja a tantervi követelmények teljesítését, a tanuló magasabb évfolyamba léphet.

Tisztelt Szülők!

Ezúton köszönjük együttműködésüket a gyakorlati helyek keresésében!

Kelt: Dorog, 2015. június 10.

 

Tisztelettel:

Wágnerné Gálicz Katalin

igazgató s.k.