Bázisiskola

Bázisiskolai program

Iskolánk részt vesz az Új Nemzedék Plusz projekt keretében zajló Bázisiskolai Programban, melyben Máténé Paniti Anna tanárnő és Hlavicska Andrea tanárnő kapott felkészítést az életpálya-építést támogató különböző foglalkozások, tevékenységek vezetésére.

A Bázis iskolai programmal segítjük tanítványainkat:

- a jövőkép kialakításában

- információkat kapnak a pályadöntések meghozatalához

- felkészítjük őket a munkaerőpiacra való kilépésre.

Erre a feladatra felkészített pedagógusok életpálya-építéssel foglalkozó tevékenységeket szerveznek a tanulóknak. A képzés során tanultakat osztályfőnöki órán, tantárgyi órákon, és a témahét különböző rendezvényein adják át a diákoknak.