Érettségivel kapcsolatos tudnivalók

3. A 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

  A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2017. május 5., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2017. május 8., 8.00
4. matematika matematika 2017. május 9., 8.00
5. történelem történelem 2017. május 10., 8.00
6. angol nyelv angol nyelv 2017. május 11., 8.00
7. német nyelv német nyelv 2017. május 12., 8.00
8. informatika - 2017. május 15., 8.00
9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2017. május 15., 14.00
10. biológia biológia 2017. május 16., 8.00
11. társadalomismeret - 2017. május 16., 14.00
12. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak - 2017. május 17., 8.00
13. - informatika 2017. május 18., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2017. május 18., 14.00
15. kémia kémia 2017. május 19., 8.00
16. földrajz földrajz 2017. május 19., 14.00
17. fizika fizika 2017. május 22., 8.00
18. - vizuális kultúra 2017. május 22., 14.00
19. francia nyelv francia nyelv 2017. május 23., 8.00
20. - filozófia 2017. május 23., 14.00
21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2017. május 24., 8.00
22. - mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2017. május 24., 14.00
23. olasz nyelv olasz nyelv 2017. május 25., 8.00
24. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2017. május 25., 14.00
25. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2017. május 26., 8.00

4. A 2017. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2017. június 8-15.
3. - szóbeli vizsgák 2017. június 19-30.

12. a osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2017. 06. 19-22.

12. c osztály középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2017. 06. 26-28.

 

A 2017. május-június érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján folyamatosan bővülnek.

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

A 2017. május-június érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2017-ben

Érettségi vizsgatárgyak 2017-től

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók

Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók a közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgákon - 2005-től napjainkig

Az érettségi vizsgán alkalmazható "mentesítések" szabályai

Jogszabályok, közlemények

Az érettségivel - vizsgák, vizsgakövetelmények és -időszakok, vizsgaszabályzat - kapcsolatos aktuális jogszabályok és közlemények gyűjteménye.

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról – hatályos 2017. január 2-ától

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – hatályos 2017. január 1-jétől.