• backtoschool1.jpg
  • backtoschool2.jpg
  • backtoschool4.jpg

Híreink

A központi írásbeli felvételi vizsga eredményei

A központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények a beiskolázási menüben megtalálhatók.

Tájékoztatás

 Az intézmény feladatellátási hely kódja: 001

 Tanulmányi terület kódja

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

(év)

0001 emelt szintű angol nyelvi tagozat 4
0002 emelt szintű informatikai tagozat 4
0003 katonai tagozat 4
0004 belügyi rendészeti tagozat 4

A tanulói jelentkezési lapok beérkezési határideje:

2017. 02. 15.

Segítő diákok

A „Segítő diákok 2016.” pályázatra Reman Renáta (11. b) díjazott pályamunkát adott le.

A közösségi szolgálat teljesítése során tanítványaink a Magyar Honvédséggel kötött együttműködési megállapodás keretében katona sírok gondozását végezték el halottak napja előtt. Erről a tevékenységről készül a pályamunka .

A díjátadásra Budapesten a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében kerül sor.

Gratulálunk!

15128578 1175733005829585 1775205838 n

Karácsonyi vásár

Karácsonyi vásár    

2016. 12. 14-én (szerda) a földszinti zsibongóban tartjuk a hagyományos karácsonyi vásárunkat.

Gyere nézz körül, és válassz az apróságok, édességek közül.

kari

Szakközépiskolás hírek

Letölthető dokumentumok

Kedves Szaközépiskolás Diákok!

A szakmai gyakorlattal és az tagozatotokkal kapcsolatos letölthető dokumentumok a letöltés/szakközépiskola menüpontok alatt találhatók!

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról a 10. évfolyam tanulóinak

Tisztelt Szülők!

A gyermekük intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint végzi szakközépiskolai tanulmányait.

A tanulónak a

  • 9. évfolyam után 70 óra,
  • a 10. évfolyam után 105 óra,
  • a 11. évfolyam után 140 óra összefüggő gyakorlaton kell kötelezően részt vennie!

A továbbhaladás feltétele: a 10. évfolyam sikeres teljesítését követően, a 11. évfolyam megkezdésének a feltétele 105 órás összefüggő gyakorlat elvégzése! A gyakorlaton a részvétel kötelező. Kérem, hogy a tanuló ne hiányozzon.

„ Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.”(2011.évi CLXXXII tv.39.§(4)

A gyakorlat teljesítése:

· a szülő által keresett munkahelyen, vagy

· a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál: gyakorlathelyek (http://www.isziir.hu/_frontend/index.php) lehetséges.

A kiválasztott munkahely, az iskola, a KLIK és az Iparkamara között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni.

Abban az esetben, ha nem sikerült fogadó helyet találni (a Kamara segítségével sem) 2015. június 15-ig, a tanuló az iskolában (Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola, Dorog, Otthon tér 3.) tejesíti a követelményeket 2015. június 16 - július 03. között.

Az első foglalkozási nap 2015. június 16. 8.00 óra.

A gyakorlat dokumentálása:

A tanuló Foglakozási Naplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve.

A gyakorlat teljesítésének igazolása, bejelentési kötelezettség:

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015.augusztus 25-ig eljuttatja a foglalkozási naplót a fogadó szervezet által hivatalosan aláírt igazoló lappal és az iskolai bizonyítvánnyal együtt. Az iskola ekkor igazolja a tantervi követelmények teljesítését, a tanuló magasabb évfolyamba léphet.

Tisztelt Szülők!

Ezúton köszönjük együttműködésüket a gyakorlati helyek keresésében!

Kelt: Dorog, 2015. június 10.

 

Tisztelettel:

Wágnerné Gálicz Katalin

igazgató s.k.